• Targi Edukacyjne
  Targi Edukacyjne
 • V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
  V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Aktywny Dzie Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Dzie Otwarty Wlk
  Dzień Otwarty WLK
 • Festiwal Wiedzy W Katowicach
  Festiwal Wiedzy w Katowicach
 • Medykalia
  Medykalia
 • Medykalia
  Medykalia
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Stypendia dla polskich studentów w Meksyku

jpodzorski włącz .

UWAGA STUDENCI

Uprzejmie informujemy, że w ramach umowy bilateralnej pomiędzy Polską, a Meksykiem, rząd Meksyku oferuje siedem stypendiów dla polskich studentów.

Oferta skierowana jest do studentów znających biegle język hiszpański i posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Tegoroczna oferta znajduje się na stronie:
http://www.amexcid.gob.mx/images/stories/becas/extranjeros2015/cond_grales_conv_2015_1.pdf

Wnioski należy składać w Biurze Uznawalności i Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej www.buwiwm.edu.pl do 30 czerwca 2014 r.

Wyniki rekrutacji - praktyka 2013/2014

włącz .

 

Wyniki rekrutacji na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2013/2014

 

W ramach postępowania rekrutacyjnego, które zakończyło się 30 kwietnia br., wpłynęło 9 podań. Rekrutacja została przeprowadzona zgodne z zasadami Programu Erasmus oraz Regulaminem określającym zasady rekrutacji i kryteria naboru studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w celu odbycia praktyk zawodowych (student placements) w ramach Programu Erasmus.

 

 

lp.

Nazwisko

Imię

Kraj

Decyzja

1

Machlarz

Izabela

Niemcy

Zakwalifikowana

2

Kołodziej

Karolina

Malta

Zakwalifikowana

3

Rafał

Glonek

Francja

Zakwalifikowany

4

Malinowski

Łukasz

Francja

Zakwalifikowany

5

Marcinowski

Zbigniew

Hiszpania

Zakwalifikowany

6

Pandel

Krzysztof

Chorwacja

Zakwalifikowany

7

Kośmider

Leon

UK

Zakwalifikowany

8

Pudełko

Adam

Francja

Zakwalifikowany

9

Delijewski

Marcin

Austria

Zakwalifikowany

Spotkanie Erasmus+

włącz .

Szanowni Studenci,

W związku z wynikami rekrutacji na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015, w imieniu Koordynatora Programu Pana Prof. dr hab. n. med. Jerzego Jochema, zapraszam wszystkich studentów, którzy są na liscie podstawowej oraz rezerwowej na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 25 kwietnia br, w sali senatu w budynku Rektoratu SUM, ul Poniatowskiego 15, Katowice  o godzinie 14:30.

wyniki rekrutacji 2014/2015

włącz .

Szanowni Studenci,

Działając na podstawie Regulaminu rekrutacji studentów SUM do udziału w studiach w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014-2015 Komisja Rekrutacyjna po ocenie zgłoszeń studentów podjęła następującą decyzję.

Wyniki rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2014/2015

Wszyscy studenci, którzy zostali zakwalifikowani lub znajdują się na liście rezerwowowej zostaną zaproszenie na spotkanie organizacyjne, o którym poinformujemy na stronie Sekcji Karier Studenckich i Promocji Uczelni

 

 

 

 

 

Projekt "Rozpocznij działalność - pożyczymy Ci sukcesu"

jpodzorski włącz .

Szanowni Państwo,

W imieniu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz  Funduszu Górnośląskiego S.A. zapraszamy do udziału w projekcie "Rozpocznij działalność - pożyczymy Ci sukcesu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Celem projektu jest wsparcie osób przedsiębiorczych w województwie śląskim, poprzez udzielenie wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego.

O udział w projekcie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne, mieszkańcy woj. śląskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Projekt realizowany jest do 30.09.2015r.

Więcej informacji na stronie: www.pozyczymy.garr.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com/pozyczkinastart

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker