• Targi Edukacyjne
  Targi Edukacyjne
 • V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
  V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Aktywny Dzie Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Dzie Otwarty Wlk
  Dzień Otwarty WLK
 • Festiwal Wiedzy W Katowicach
  Festiwal Wiedzy w Katowicach
 • Medykalia
  Medykalia
 • Medykalia
  Medykalia
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

rekrutacja 18/19

Michał Henke włącz .

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

Zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 37/2015 z dnia 17.03.2015 r. Rektora SUM, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna Programu Erasmus+ ogłasza nabór na:

Wyjazdy studentów, słuchaczy studiów doktoranckich, absolwentów na praktykę w roku akademickim 2017/2018

Termin składania dokumentów we właściwym dziekanacie

29.01.2018 – 16.03.2018

Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich na studia w roku akademickim 2018/2019

Termin składania dokumentów we właściwym dziekanacie

29.01.2018 – 16.03.2018

Zgodnie z ww. Regulaminem formularz zgłoszeniowy, zaświadczenie i/lub dokument potwierdzający znajomość języka obcego oraz dokumenty potwierdzające dodatkowe kryteria należy złożyć we właściwym Dziekanacie Wydziału.


Przekazanie dokumentów studentów, słuchaczy studiów doktoranckich przez właściwy Dziekanat do Rektoratu SUM do 23 marca 2018 r.

Data ogłoszenia wyników powyższych naborów nastąpi najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Regulamin naboru znajduje się w zakładce pliki do pobrania. Formularze zgłoszeniowe są załącznikami do Regulaminu. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Michałem Henke, tel. 32 2083672, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Informacja - praktyka/staż w ramach Erasmus+

Michał Henke włącz .

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

 W związku z rekrutacją do Programu Erasmus+, wyjazd na praktykę w roku akademickim 2016/2017 wszystkie zakwalifikowane do wyjazdu osoby oraz będące na liście rezerwowej proszone są o dostarczenie potwierdzeń możliwości odbycia praktyki wystawionych przez organizacje przyjmujące do dnia 31 maja 2017 r., na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Niedostarczenie powyższego dokumentu w wyznaczonym terminie oznacza skreślenie z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdów finansowanych w ramach Programu Erasmus+

W dniu 6 czerwca na stronie internetowej uczelni, zakładka Erasmus +, zostanie opublikowania kolejna lista rankingowa do wyjazdów na praktykę w ramach Programu.

Spotkanie organizacyjne - Erasmus

Michał Henke włącz .

W imieniu prof. Jerzego Jochema, Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+, serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne dla wszystkich studentów, którzy brali udział w rekrutacji na studia oraz praktykę/staż.

Spotkanie odbędzie sie 24 kwietnia, czyli juz w nastepny poniedziałek, o godzinie 14:00.
Miejsce spotkania: Aula w Kampusie Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu w Rokitnicy (żółty budynek, w którym mieści się Katerdra Żywienia).

Wyniki rekrutacji Erasmus+ (studia 2017/2018, praktyka 2016/2017)

Michał Henke włącz .

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+


Działając na podstawie §5 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna, Komisja Rekrutacyjna po ocenie zgłoszeń podjęła następujące decyzje w sprawie rekrutacji.

1. Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich/absolwentów na praktykę w roku akademickim 2016/2017.
W ramach rekrutacji zostało złożonych 46 formularzy zgłoszeniowych. UKRE podjęła decyzję o zakwalifikowaniu 25 osób. Ponadto 20 osób znajdujących się na liście rezerwowej ma możliwość udziału w programie Erasmus+ z dofinansowaniem zerowym – wyjazd bez stypendium.

lista rankingowa

lista rankingowa nr 2

2. Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich na studia w roku akademickim 2017/2018.
W ramach rekrutacji zostało złożonych 85 formularzy zgłoszeniowych. UKRE podjęła decyzję o zakwalifikowaniu 34 osób. Ponadto 41 osób znajdujących się na liście rezerwowej ma możliwość udziału w programie Erasmus+ z dofinansowaniem zerowym – wyjazd bez stypendium.

lista rankingowa

 

Zarząd Oddziału Śląsk Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland na rok akademicki 2016/2017

włącz .

Wraz z nowym rokiem akademickim został wybrany nowy Zarząd Oddziału Śląsk Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

Prezydent Oddziału: Urszula Żebrowska
tel: 519 471 521 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Sekretarz Oddziału: Aleksandra Zaręba
tel: 783 295 676 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Skarbnik Oddziału: Joanna Szydełko
tel: 508 472 818 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wiceprezydent ds. Marketingu:
Agnieszka Hoffmann
tel: 506 307 037 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Koordynator Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego:
Maciej Bugajski
tel: 512 530 230 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Koordynator Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego HIV/AIDS:
Paulina Majek
tel: 503 713 083 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Koordynator Programu Stałego ds Edukacji Medycznej:
Małgorzata Polak
tel: 518 454 650 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Koordynator Programu Stałego ds. Wymiany Wakacyjnej:
Marta Kołodkiewicz
tel: 792 619 152 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Koordynator Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej:
Zuzanna Ślusarz
tel: 663 362 528 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Koordynator Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju:
wakat


Urszula Żebrowska
Prezydent Oddziału Śląsk
IFMSA-Poland

NFZ udostępnił poradnik ubezpieczeniowy dla studentów

włącz .

Kto powinien zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego? Kiedy takie ubezpieczenie wygasa? Jak sprawdzić swój status? Odpowiedzi m.in. na takie pytania można znaleźć w specjalnym poradniku dla studenta, który opublikował na swojej stronie NFZ.

Studenci, aby mieć prawo do świadczeń w ramach NFZ, powinni mieć własny tytuł do ubezpieczenia lub być do niego zgłoszonym np. przez rodzica lub uczelnię. Muszą więc zadbać o formalności, dzięki którym będą mieć potwierdzone prawo do świadczeń.

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker