Wyniki rekrutacji

Michał Henke włącz .

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+


Działając na podstawie §5 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna, Komisja Rekrutacyjna po ocenie zgłoszeń podjęła następujące decyzje w sprawie rekrutacji.

1. Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich na studia w roku akademickim 2018/2019.
W ramach rekrutacji zostało złożonych 131 formularzy zgłoszeniowych. UKRE podjęła decyzję o zakwalifikowaniu 34 osób. Ponadto 78 osób znajdujących się na liście rezerwowej ma możliwość udziału w programie Erasmus+ z dofinansowaniem zerowym – wyjazd bez stypendium.

lista kwalifikacyjna

 

2. Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich/absolwentów na praktykę w roku akademickim 2017/2018.
W ramach rekrutacji zostało złożonych 76 formularzy zgłoszeniowych. UKRE podjęła decyzję o zakwalifikowaniu 18 osób. Ponadto 57 osób znajdujących się na liście rezerwowej ma możliwość udziału w programie Erasmus+ z dofinansowaniem zerowym – wyjazd bez stypendium.

lista kwalifikacyjna

2 lista kwalifikacyjna

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker