• Targi Edukacyjne
  Targi Edukacyjne
 • V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
  V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Aktywny Dzie Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Dzie Otwarty Wlk
  Dzień Otwarty WLK
 • Festiwal Wiedzy W Katowicach
  Festiwal Wiedzy w Katowicach
 • Medykalia
  Medykalia
 • Medykalia
  Medykalia
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Stawki stypendium

Michał Henke włącz .

Wysokość stawek w programie Erasmus+

Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających

w akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektora: szkolnictwo wyższe

 

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej przedstawionymi w “Przewodniku programu Erasmus+ polska Narodowa Agencja w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustaliła następujące stawki stypendiów:

WYJAZDY STUDENTÓW

Wyjazdy studentów na studia:

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium
w euro

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

500

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

400

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

300

 

Wyjazdy studentów na praktykę:

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium
w euro

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

500

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

400

 

Studencki niepełnosprawni oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej uczestniczący w mobilności w ramach programu Erasmus+ finansowani są w ramach środków finansowych PO WER. Stypendium wypłacane jest w PLN a nie w EURO. Pozostałe warunki uczestnictwa w programie pozostają takie same jak dla studentów, którzy otrzymują stypendium w euro. Poniżej stawki stypendium.

 

Mobilność studentów niepełnosprawnych wyjeżdżających na studia lub praktykę:

 

              

                 Kraje należące do danej grupy

Wyjazdy na studia-miesięczna stawka wzłotych wypłacana zbudżetu PO WER

Wyjazdy na praktykę-miesięczna stawka
w złotych wypłacana
z budżetu PO WER

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2097 zł

2517 zł

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1678 zł

2097 zł

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

1258 zł

1678 zł

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Wnioski o dodatkowe fundusze będą składane przez uczestników mobilności do uczelnianego koordynatora programu Erasmus. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone w tabelach powyżej) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i oszczędne

Mobilność studentów (wyjazd na studia) znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, którzy mają prawo do stypendium socjalnego.

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka w złotych wypłacana z budżetu PO WER z dodatkiem socjalnym

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2936zł

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2517 zł

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

2097 zł

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będzie otrzymywać dodatkowo 839 zł na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu. Kwota ta została uwzględniona w powyższej tabeli.

 

WYJAZDY PRACOWNIKÓW

 

Wyjazdy pracowników uczelni – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (w tym przyjazdy ekspertów z zagranicznych przedsiębiorstw) oraz wyjazdy w celach szkoleniowych.

 

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających do 14 dni*

Grupa 1: Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania

130

Grupa 2: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy

110

Grupa 3: Hiszpania, FYROM (Była Republika Jugosławii Macedonia), Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja

100

Grupa 4: Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia

80

 

*Podane w tabeli wartości odnoszą się do pobytów trwających do 14 dni. W przypadku wyjazdów na dłuższe okresy od 15. dnia pobytu wypłacona stawka dzienna wynosi 70% stawki dziennej wypłaconej na pobyt trwający do 14 dni.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker