• Targi Edukacyjne
  Targi Edukacyjne
 • V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
  V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Aktywny Dzie Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Dzie Otwarty Wlk
  Dzień Otwarty WLK
 • Festiwal Wiedzy W Katowicach
  Festiwal Wiedzy w Katowicach
 • Medykalia
  Medykalia
 • Medykalia
  Medykalia
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

WYNIKI REKRUTACJI

Dagmara Dołęga włącz .

 

 

Ogłoszenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej Programu Erasmus+

 


Działając na podstawie §5 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad i kryteriów naboru studentów, słuchaczy studiów doktoranckich i pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach na wyjazdy w ramach Programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe, Mobilność Edukacyjna, Komisja Rekrutacyjna po ocenie zgłoszeń podjęła następujące decyzje w sprawie rekrutacji.

 

1. Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich na studia w roku akademickim 2019/2020.
W ramach rekrutacji zostało złożonych 94 formularze zgłoszeniowe. UKRE+ podjęła decyzję
o zakwalifikowaniu 35 osób. Ponadto 55 osób znajdujących się na liście rezerwowej ma możliwość udziału w programie Erasmus+ z dofinansowaniem zerowym – wyjazd bez stypendium.

Lista kwalifikacyjna STUDIA

2. Wyjazdy studentów/słuchaczy studiów doktoranckich/absolwentów na praktykę w roku akademickim 2019/2020.

W ramach rekrutacji zostało złożonych 56 formularzy zgłoszeniowych. UKRE+ podjęła decyzję o zakwalifikowaniu 33 osób. Ponadto 20 osób znajdujących się na liście rezerwowej ma możliwość udziału w programie Erasmus+ z dofinansowaniem zerowym – wyjazd bez stypendium.

Lista kwalifikacyjna PRAKTYKI / STAŻE

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker