• Targi Edukacyjne
  Targi Edukacyjne
 • V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
  V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Aktywny Dzie Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Dzie Otwarty Wlk
  Dzień Otwarty WLK
 • Festiwal Wiedzy W Katowicach
  Festiwal Wiedzy w Katowicach
 • Medykalia
  Medykalia
 • Medykalia
  Medykalia
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Partnerzy

jpodzorski włącz .

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach na bieżąco współpracuje z następującymi
instytucjami:

INSTYTUCJE PUBLICZNE:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - w sprawie zasad postepowania w przypadku wezwania i wkroczenia Policji na teren Uczelni. (porozumienie)

Miasto Katowice - współpracaw w zakresie profilaktyki i promocji zdrownia w mieście Katowice.

Województwo Opolskie - współpraca w celu prowadzenia w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie działalności dydaktycznej dla studentów SUM w zakresie kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych.

 

UCZELNIE WYŻSZE:

 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – współpraca w zakresie kształcenia studentów w specjalności Muzykoterapia na kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach - współpraca SUM z UŚ w zakresie prowadzenia przez UŚ studiów I i II stopnia na kierunku fizyka medyczna

 

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - współpraca pomiędzy SUM, a AGH w zakresie zapoznania studentów z pracami prowadzonymi w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym.

 

Politechnika Opolska - współpraca w zakresie kulturowej i naukowej współpracy pomiędzy Politechniką Opolską, a SUM, jako narzędzia dla rozwoju i szerzenia wiedzy kulturowej oraz budowania wzajemnego zrozumienia.

 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:


Zespół Katolickich Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Emila Szramka w Katowicach – współpraca w zakresie przeprowadzenia przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły zajęć z biologii i anatomii.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach – współpraca w zakresie przeprowadzenia przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły zajęć z biologii.

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 im. Jana Brzechwy w Chorzowie – współpraca w zakresie przeprowadzenia przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły zajęć na temat higieny jamy ustnej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – współpraca w zakresie przeprowadzenia przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły zajęć o charakterze dydaktycznym z biologii, botaniki i chemii.

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu – współpraca w zakresie przeprowadzenia przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły zajęć o charakterze dydaktycznym z biologii i chemii.

Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim – współpraca w zakresie przeprowadzenia przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły zajęć o charakterze dydaktycznym z biologii i chemii.

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie – współpraca w zakresie przeprowadzenia przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły zajęć o charakterze dydaktycznym z biologii, chemii i kosmetologii.

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach – współpraca w zakresie przeprowadzenia przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły oraz ich rodziców i opiekunów zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej, w tym seksualnej.

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach – współpraca w zakresie przeprowadzenia przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły zajęć o charakterze dydaktycznym z biologii i chemii oraz organizacja przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły przedsięwzięć mających na celu popularyzację nauk ścisłych i studiów medycznych.

Zespół Szkół Katolickich im. Jana Bosko w Sosnowcu – współpraca w zakresie przeprowadzenia przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły zajęć o charakterze dydaktycznym z fizjologii człowieka, botaniki, chemii organicznej i biofizyki oraz organizacja przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły przedsięwzięć mających na celu popularyzację nauk ścisłych i studiów medycznych.

II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Katowicach – współpraca w ramach Uniwersytetu Licealisty w zakresie przeprowadzenia przez Uniwersytet na rzecz najzdolniejszych uczniów Szkoły zajęć o charakterze dydaktycznym oraz organizacji przez Uniwersytet na rzecz uczniów Szkoły przedsięwzięć mających na celu popularyzację nauk ścisłych i studiów medycznych.

Salezjański Zespól Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu - współpraca w zakresie przeprowadzenia na rzecz uczniów Szkoły wykładów i zajęć praktycznych z chemii oraz organizacji na rzecz Szkoły przedsięwzięć skierowanych do uczniów Szkoły w celu popularyzacji nauk ścisłych i studiów na kierunkach medycznych.

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Sosnowcu - współpraca w zakresie przeprowadzenia na rzecz uczniów Szkoły wykładów i zajęć praktycznych oraz organizacji na rzecz Szkoły przedsięwzięć skierowanych do uczniów Szkoły w celu popularyzacji nauk ścisłych i studiów na kierunkach medycznych.

 

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Katowicach - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w

ramach Uniwersytetu Licealisty

 

IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

III Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego w Chorzowie - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

 

Zespół Szkół ogólnokształcących nr 1 w Świętochłowicach - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Morcinka w Rudzie Śląskiej - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

III Liceum Ogólnokształcące im. Styczyńskiego w Gliwicach - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

I Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Knurowie - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

 

IV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 w Tychach im. Gustawa Morcinka - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty


I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

 

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

 

V Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Struga w Gliwicach w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty


II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach - współpraca w zakresie przeprowadzenie na rzecz uczniów Szkoły zajęć o charakterze dydaktycznym z zakresu biologii i chemii

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Katowicach - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Smolenia w Bytomiu - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty


I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Karola Miarki w ZSO w Żorach - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

 

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty


I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zabrzu - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkoł Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Wodzisławiu Śląskim - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

 

II Liceum Ogólnokształcące w Mikołowie - współpraca w zakresie popularyzacji studiów medycznych oraz udziału Szkoły w konkursie organizowanym w ramach Uniwersytetu Licealisty

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker