Badanie Losów Absolwentów

włącz .

Dział Karier Studenckich i Promocji Uczelni SUM przeprowadził w latach 2013 oraz 2014 obowiązkowe badania losów absolwentów SUM, kolejno dla absolwentów lat akademickich 2011/2012 i 2012/2013. Badania były przeprowadzane w formie ankiety on-line, która została rozesłana do wszystkich absolwentów SUM, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że większość absolwentów SUM znajduje pracę w swoim zawodzie a także odczuwa zadowolenie w związku z ukończeniem studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Ankietowani pozytywnie odnoszą się do uzyskanej wiedzy, umiejętności oraz zdobytych podczas studiów kompetencji. Ponad połowa ankietowanych dokonałaby takiego samego wyboru kierunku w SUM.

Ponadto, Uczelnia corocznie występuje do 30 Urzędów Pracy w województwie śląskim z wnioskiem o wskazanie liczby zarejestrowanych w Urzędach absolwentów SUM. Z odpowiedzi wynika, że liczba bezrobotnych absolwentów SUM jest znikoma, co potwierdza, że efekty kształcenia są zgodne z potrzebami rynku pracy.

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker