List motywacyjny

Michał Henke włącz .

Jak pisać list motywacyjny?

List motywacyjny powinien być krótki i rzeczowy. Powinien składać się z następujących elementów:

Adres zwrotny, data i miejsce: Twój adres powinien znajdować się w lewym górnym rogu dokumentu. W prawym górnym rogu umieszczamy miasto i datę.

Adresat: Poniżej adresu zwrotnego lub pod miastem i datą należy umieścić nazwę i adres instytucji, do której piszesz list. Najlepiej, jeśli znasz nazwisko osoby, której zostanie przekazany list. Bardzo ważne jest, aby zastosować formalny zwrot „Szanowny Pan, Szanowna Pani”.

Część zasadnicza: Powinna składać się ze wstępu, rozpoczęcia i zakończenia. We wstępie należy przedstawić zainteresowanie danym stanowiskiem. Jeżeli list przesyłamy w odpowiedzi na ogłoszenie, należy się na nie powołać. W części głównej przedstaw swoje kwalifikacje w kontekście stanowiska, na które aplikujemy, tak aby dopełniało CV i aby w efekcie przekonać pracodawcę czy rekrutera, że jest się odpowiednią osobą. List należy zakończyć wyrażeniem gotowości do stawienia się na rozmowę kwalifikacyjną. Pod słowami „Z poważaniem” należy umieścić odręczny podpis.

Błędy w liście motywacyjnym

- korzystanie z gotowego szablonu
- błędy stylistyczne, gramatyczne, ortograficzne i interpunkcyjne
- brak zachowania formy oficjalnej listu
- powielanie informacji zawartych w CV
- umieszczanie w liście motywacyjnym zdjęć, rysunków, dziwnych treści.

 Wzór listu motywacyjnego

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker