• Targi Edukacyjne
  Targi Edukacyjne
 • V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
  V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Aktywny Dzie Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Dzie Otwarty Wlk
  Dzień Otwarty WLK
 • Festiwal Wiedzy W Katowicach
  Festiwal Wiedzy w Katowicach
 • Medykalia
  Medykalia
 • Medykalia
  Medykalia
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

partnerzy SUM w zakresie praktyk

apodhajska włącz .

Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość wyboru miejsca i terminu praktyki, zgodnego z programem studiów. Praktyka jest obowiązkową i integralną częścią programu studiów i musi być realizowana zgodnie z programem studiów na danym kierunku studiów. W związku z powyższym po dokonaniu przez studenta wyboru jednostki, student zobowiązany jest do przedstawiania Dziekanowi Wydziału do oceny i zaakceptowania proponowanego miejsce jej realizacji. Praktyki odbywają się na podstawie umowy i skierowania. Warunkiem przyjęcia przez poszczególne jednostki na praktykę zawodową studentów jest posiadanie przez studenta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z właściwymi Dziekanatami.

Uwaga Studenci!!!

 

SUM posiada podpisane umowy ramowe w zakresie odbywania przez studentów Uniwersytetu praktyk studenckich z następującymi podmiotami:

 

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

4. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach -Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca

5. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnosląskie Centrum Zdrowia Dziacka im. Jana Pawła II

 

6. Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego

7. Szpital Wojewódzki w Opolu

8. Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

 

9. Fundacja "Unia Bracka" w Rudzie Śląskiej 

10. Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach

11. Szpital Powiatowy w Radomsku

12. Centrum Medyczno-Diagnostyczne w Siedlcach

13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

14. Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu

15. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

16. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

17. Szpital Wojewódzki Zespolony w Koninie 

18. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

19. Szpital Murcki Sp. z o.o.

20. SP ZOZ Wojewdzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

21. Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkoligii im Edwarda Hankego 

22. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

23. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa

24. Dom Pomocy Społecznej Senior Residence

25. Podmiot Leczniczy Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie

26. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

27. Archdiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II

28. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

29. Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis

30. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu

31. Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Gliwicach

32. Spinray Sp. z o.o.

33. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

34. Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie

35. Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

36. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świetochłowicach Sp. z o.o.

37. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

38. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

39. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku

40. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach

41. VITO-MED Sp. z o.o.

42. Voxel S.A.

Zgodnie z podpisanymi umowami z powyższymi jednostkami, a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach  w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, studenci Uczelni mają możliwość realizacji w tych jednostkach praktyk praktyki, w oparciu o wystawione przez pracowników właściwych Dziekanatów skierowanie, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyki.

 

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker