• Targi Edukacyjne
  Targi Edukacyjne
 • V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
  V Ogólnopolskie Zawody Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym - zadanie nocne
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • SUMwars 2014
  SUMwars 2014
 • Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Aktywny Dzie Zdrowej Rodziny
  Aktywny Dzień Zdrowej Rodziny
 • Dzie Otwarty Wlk
  Dzień Otwarty WLK
 • Festiwal Wiedzy W Katowicach
  Festiwal Wiedzy w Katowicach
 • Medykalia
  Medykalia
 • Medykalia
  Medykalia
 • Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

partnerzy SUM w zakresie praktyk

włącz .

Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość wyboru miejsca i terminu praktyki, zgodnego z programem studiów. Praktyka jest obowiązkową i integralną częścią programu studiów i musi być realizowana zgodnie z programem studiów na danym kierunku studiów. W związku z powyższym po dokonaniu przez studenta wyboru jednostki, student zobowiązany jest do przedstawiania Dziekanowi Wydziału do oceny i zaakceptowania proponowanego miejsce jej realizacji. Praktyki odbywają się na podstawie umowy i skierowania. Warunkiem przyjęcia przez poszczególne jednostki na praktykę zawodową studentów jest posiadanie przez studenta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z właściwymi Dziekanatami.

Uwaga Studenci!!!

 

SUM posiada podpisane umowy ramowe w zakresie odbywania przez studentów Uniwersytetu praktyk studenckich z następującymi podmiotami:

 

1. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny  im. A. Mielęckiego w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

3. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

4. Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

5. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 

6. Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Sp. z o.o.

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T. Koszarowskiego

8. Szpital Wojewódzki w Opolu

9. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

10. Fundacja "Unia Bracka" w Rudzie Śląskiej

11. Katowickie Centrum Onkologii

12. Szpital Powiatowy w Radomsku

13. Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp.z o.o. w Siedlcach

14. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie

15. Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu

16. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

17. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Leżajsku

18. Szpital Wojewódzki Zespolony im. dr Romana Ostrzyckiego w Koninie 

19. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

20. Szpital Murcki Sp. z o.o.

21. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

22. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

23. Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusa Region Polska prowadzący Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusa

24. Fundacja Laurentius prowadząca Senior Residence Dom Pomocy Społecznej  - oddział Fundacji Laurentius

25. Zakon Posługujący Chorym Ojcowie Kamilianie

26. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

27. Archdiecezjalny Dom Hospicyjny bł. Jana Pawła II

28. Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.

29. Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis

30. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Dr Emila Cyrana w Lublińcu

31. Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "Hospicjum" w Gliwicach prowadzące NZOZ Hospicjum Miłosierdzia Bożego

32. Spinray Sp. z o.o.

33. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu

34. Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini im. św. Brata Alberta w Jaworznie

35. Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o.

36. Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o.

37. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

38. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

39. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku

40. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. w Tarnowskich Górach

41. VITO-MED Sp. z o.o.

42. Voxel S.A.

43. Centrum Dializa Sp. z o.o.prowadząca Szpital w Opatowie

44. ARTROSKOP Centrum Medyczne Bogdan Wziętek (tylko dla studentów kierunku fizjoterapia)

45. Ośrodek Kolonijno-Wczasowy FENIKS Waldemar Zasada (tylko dla studentów kierunku fizjoterapia)

46. Scanix Sp. z o.o.

47. Szpital Miejski w Siemianowicach Sp. z o.o.

48. Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr Krzysztofa Czumy (tylko dla studentów kierunku pielęgniarstwo)

49. Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. (tylko dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach)

50. "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. (tylko dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach)

51. Towarzystwo Boskiego Zbawienia Dom Zakonny prowadzący Dom Seniora Salwator Park (tylko dla studentów kierunku fizjoterapia)

52. "CenterMed Katowice2" Sp. z o.o.

53. Sosnowiecki Szpital Miejski  

54. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.

55. Radan-Ned Sp. z o.o w Gliwicach

56. Leszek Strzelczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "REHAVIT" (tylko dla studentów kierunku fizjoterapia)

57. Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedziba w Wodzisławiu Śląskim

58  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

59. Specjalistyczny Szpital im. Szczeklika w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

 

 

 

Zgodnie z podpisanymi umowami z powyższymi jednostkami, a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach  w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, studenci Uczelni mają możliwość realizacji w tych jednostkach praktyk praktyki, w oparciu o wystawione przez pracowników właściwych Dziekanatów skierowanie, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyki.

 

 

 

 

Lock full review www.8betting.co.uk 888 Bookmaker